Op zoek naar een school voor je kind en nieuwsgierig naar De Achthoek? Kom dan naar één van onze informatiemomenten.

Informatiemomenten

Helaas kunnen op dit moment geen open informatiedagen plaatsvinden. Om toch meer informatie over onze school te kunnen verkrijgen, is het mogelijk om een afspraak met je in te plannen. Je kunt hiervoor een mail, voorzien van een telefoonnummer, sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl. Of je vult het contactformulier op de website in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. 

Aanmelden en inschrijven

Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvangt je van de gemeente Amsterdam het Voorkeursformulier voor de Basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2021).

Je meldt je kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur. 

Hoe dit werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje:

 

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt, download het dan hier en neem bij het inschrijven een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren. 

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingevuld, hangt af van de geboortedatum van je kind. De uiterste data voor het inleveren van het formulier zijn voor:                                   

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018                    3 maart 2022
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019                                       2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019                                    3 november 2022

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde  basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de basisschool. Wanneer je op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van je kind invult, zie je of onze school voor jouw kind een voorrangsschool is. Het voorrangsgebied voor basisschool De Achthoek is gebaseerd op onze locatie Baron Tindalplein 12.

Meer informatie over wat je moet doen en hoe plaatsen worden toegewezen, vind je hier

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Wennen en starten op De Achthoek

Als kinderen 4 jaar worden mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd komen ze één ochtend wennen. Ze ontvangen ruim voor die tijd een uitnodiging met de datum van de wenochtend. De wenochtend is ook het moment waarop je als ouder kennis maakt met de leerkracht. Op deze ochtend ontvang je van de leerkracht een welkomstenvelop met daarin o.a. informatie over de overblijf en de ouderraad . Tevens maakt de leerkracht een afspraak met je voor een gesprek. Kinderen die in de laatste drie weken vóór, of in de zomervakantie 4 jaar worden, starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging met de datum van hun eerste schooldag. Kinderen die in december vier jaar worden komen alleen een ochtend wennen, maar kunnen pas starten na de kerstvakantie

 

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)

Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen binnen het Oostelijk Havengebied is alleen mogelijk na de zomervakantie, in uitzonderlijke gevallen na de kerstvakantie en alleen indien er voldoende plaats is. Zit je kind op een school buiten dit gebied, dan is het ook mogelijk om dit buiten bovengenoemde periodes te doen, maar ook uiteraard alleen indien er voldoende plek is. Hiervoor kun je dit aanmeldformulier invullen en sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin je kind mogelijk geplaatst zou worden. Daarna nemen wij contact met je op en met de basisschool waarop je kind zit. Wij gaan er van uit dat je zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling.

 

Afzien van de plaatsing

Besluit je na de aanmelding of inschrijving toch af te zien van de plaatsing van je kind bij ons op school? Dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk een e-mail.