Agenda - een positief bericht - 10-minutengesprekken - week van de opvoeding - cursus aanbod OKT - herinnering ouderbijdrage - stadspas - BSO bij Partou - uit de groepen 4A en 6C - contact.