Bezoek aan dokter, tandarts en andere hulpverleners

Soms komt het voor dat je kind onder schooltijd naar de dokter, tandarts of een andere specialist moet. Wij verzoeken je om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Als het echt niet anders kan, laat dan van tevoren weten wanneer je kind afwezig zal zijn.

Kinderen van de bovenbouw mogen hierbij onder schooltijd alleen naar huis gaan, mits de leerkracht hier van tevoren schriftelijk over geïnformeerd is.