Melding bij ziekte

Is je kind ziek? Laat dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons weten.

Kinderen die les krijgen op de locatie Tindalplein meld je ziek tussen 8.00 en 8.20 uur via nummer 020-4185562.
Kinderen die les krijgen op de Oostelijke Handelskade meld je ziek tussen 8.10 en 8.30 uur via nummer 020-4192915.

Let op: afmeldingen via mail of Parro worden niet op tijd gelezen.


Wanneer je kind niet wordt afgemeld, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk contact met je op. Indien je kind regelmatig te laat komt, nodigen we je uit voor een gesprek.

Bezoek aan dokter, tandarts en andere hulpverleners

Soms komt het voor dat je kind onder schooltijd naar de dokter, tandarts of een andere specialist moet. Wij verzoeken je om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Als het echt niet anders kan, laat dan van tevoren weten wanneer je kind afwezig zal zijn.

Kinderen van de bovenbouw mogen hierbij onder schooltijd alleen naar huis gaan, mits de leerkracht hier van tevoren schriftelijk over geïnformeerd is.

Verlofaanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind verlof krijgt. Dat kan alleen na aanvraag bij en instemming van de directie van de school. Denk hierbij aan situaties als:

  • Verhuizing
  • Huwelijk
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • Ambt- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • Begrafenis/crematie

Meer informatie kun je vinden op de pagina over verlofaanvragen.