Aanmelden en inschrijven

Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvangt je van de gemeente Amsterdam het Voorkeursformulier voor de Basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. (You will find the English version of the brochure in this link .)

Je meldt je kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur. De uiterste data voor het inleveren van het formulier hangt af van de geboortedatum van je kind:                        

  • 6 juni 2024: voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2021    
  • 7 november 2024: voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2021
  • 6 maart 2025: voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2021                            

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail dat we je formulier hebben ontvangen en verwerkt.

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt ontvangen, kun je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: www.bboamsterdam.nl. Ook kun je dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren. 

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Hoe dit werkt, zie je in het onderstaande filmpje van Gemeente Amsterdam.

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde  basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de basisschool. Wanneer je op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van je kind invult, zie je of onze school voor jouw kind een voorrangsschool is. Het voorrangsgebied voor basisschool De Achthoek is gebaseerd op onze locatie Baron Tindalplein 12.

Meer informatie over wat je moet doen en hoe plaatsen worden toegewezen, vind je hier.


Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Wennen en starten op De Achthoek

Als kinderen 4 jaar worden, mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd komen ze één ochtend wennen. Ze ontvangen ruim voor die tijd een uitnodiging met de datum van de wenochtend. De middag voorafgaand aan de wenochtend maak je samen met je kind alvast kennis met de leerkracht. Je ontvangt dan van de leerkracht een welkomstenvelop met daarin o.a. informatie over de overblijf en de ouderraad.

Kinderen die in de laatste drie weken vóór, of in de zomervakantie 4 jaar worden, starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging met de datum van hun eerste schooldag. 

 

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)

Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen binnen het Oostelijk Havengebied is alleen mogelijk na de zomervakantie, in uitzonderlijke gevallen na de kerstvakantie en alleen indien er voldoende plaats is. Zit je kind op een school buiten dit gebied, dan is het ook mogelijk om dit buiten bovengenoemde periodes te doen, maar ook uiteraard alleen indien er voldoende plek is. Hiervoor kun je dit aanmeldformulier invullen en sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin je kind mogelijk geplaatst zou worden. Daarna nemen wij contact met je op en met de basisschool waarop je kind zit. Wij gaan er van uit dat je zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling.