Reflectie school en team

Kwaliteit en kwaliteitszorg vinden we belangrijk. Ieder jaar reflecteren we hier als school en team op, zodat we scherp blijven en verbeterpunten zien.

Oordeel onderwijsinspectie

Voor kwaliteitszorg kreeg onze school van de onderwijsinspectie de beoordeling ‘uitzonderlijk goed’. “Het onderwijsconcept OGO is goed zichtbaar in de gehele school, waarbij het onderwijsaanbod breed en uitdagend is. Kinderen leren op een natuurlijke, onbewuste manier. Zij worden gezien en gehoord, met als gevolg ‘hoge, stabiele eindresultaten’.” Op de gemeten onderdelen scoorden we tweemaal ‘voldoende’ en achtmaal ‘goed’. Het rapport is hier te raadplegen.

Thematisch onderwijs als kwaliteitsinstrument

Bij De Achthoek werken we met thema's. Het team werkt voortdurend aan de ontwikkeling van didactiek en leerdoelen in de verschillende klassen. Door middel van scholing, ondersteuning en coaching werken we als school bovendien aan de ontwikkeling van het team. Op deze manier zijn we voortdurend bezig met kwaliteit.

Uitgebreidere informatie over kwaliteit op De Achthoek kun je terugvinden in onze Schoolgids of lezen in dit document. Hierin komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Hoe thematisch onderwijs bijdraagt aan kwaliteit;
  • Zorg en interne begeleiding op De Achthoek;
  • Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen;
  • Schoolmaatschappelijk werk;
  • De ouder- en kindadviseur.