De Achthoek: een stevige basis voor de toekomst

Kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst, dat is waar we op De Achthoek elke dag mee bezig zijn. Het grote enthousiasme waarmee ons team zich inzet om uitdagend onderwijs te bieden is één van de sterke punten van onze school. Het pedagogisch klimaat is goed en we hebben veel oog voor kwaliteit

Juf Iris vertelt over het leesonderwijs in groep 3.

Op De Achthoek werken we vanuit OntwikkelingsGericht Onderwijs. Daarin staat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen centraal.

Meester Huub vertelt over het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Ook de 21st century skills sluiten naadloos aan bij het OGO concept.

We zijn trots op ons onderwijs en onze school. Wil je meer weten en een indruk krijgen van hoe we werken? Dan kun je je aanmelden voor een informatiemoment.