Goed onderwijs maak je samen

De school is een belangrijke omgeving voor de ontwikkeling van je kind. Maar goed onderwijs maak je samen. De Achthoek vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de school en bij het onderwijs.

Ouderparticipatie

Het OGO-onderwijs brengt de wereld in de school en de school in de wereld. Dit realiseren we door activiteiten en uitstapjes te organiseren. Daar is inzet van ouders voor nodig, op allerlei niveaus. We kunnen je als ouder vragen of je iets wilt doen op school en natuurlijk kun je dit ook zelf aanbieden. Zowel voor eenmalige activiteiten (bijvoorbeeld helpen bij een viering) als voor structurele hulp (zoals leesouders of klassenouders) nodigen we je van harte uit.

Uw stem laten horen

De Achthoek kent twee officiële oudergeledingen: de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Zo zijn ouders betrokken bij belangrijke beslissingen en zaken die in en rondom de school spelen.