Bezetting Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. De leden van de MR worden gekozen door de eigen geleding: personeelsleden door het team en ouders door middel van een algemene verkiezing.

Namens de collega's zitten in de MR: Maaike Ent 1/2C, Nancy Willemsen 4A, Wanja Muller 4C, Marjon van der Wel 6B.
Namens de ouders zitten in de MR: Leon Burgersdijk (voorzitter), vader van Tijn in 8D en Olaf in 6C, Sam Colijn, moeder van Olive 8B en Frances 3A, Brechtje van Driel, moeder van Florian in 8D en Vasco in 5B en Dylan Hyman, moeder van Emma in 6B.

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR heeft als taak en wettelijk recht de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de MR over veel zaken meebeslissen. Zo denkt de MR bijvoorbeeld mee over:

  • een goed profiel voor een nieuw directielid;
  • de manier waarop de voortgang van de leerlingen bewaakt wordt;
  • de werkdruk in het onderwijs in het algemeen en die op De Achthoek in het bijzonder;
  • activiteiten die De Achthoek onderneemt ter bevordering van een goed sociaal en pedagogisch klimaat.

Ook de begroting van de school, de schoolgids, het schoolplan, de groei van De Achthoek, de ontwikkelingen rondom de Brede School en de overblijfsituatie staan op de agenda van de MR.

Contact met de MR

Om haar werk goed te doen moet de MR weten wat er leeft in de school. Daarom proberen leden van de MR zo veel mogelijk contacten te onderhouden met de groep die zij vertegenwoordigen. Dit doen ze bijvoorbeeld via ‘de wandelgangen’ en korte gesprekjes op het schoolplein. Je kunt een lid van de MR ook altijd aanspreken.

Eens in de zes weken vergadert de MR. Deze vergaderingen zijn openbaar en staan in de nieuwsbrief aangekondigd. Ouders zijn welkom om mee te denken en te praten of gewoon om een keertje te komen kijken.

Wil je meer informatie over de MR of wil je een onderwerp aan de orde stellen stuur dan een e-mail naar achthoek.mr@askoscholen.nl.