Jaarkalender

December 2021

27 dec - 7 jan Hele dag

Kerstvakantie

Januari 2022

10 jan Hele dag

Lesvrije dag, leerlingen vrij

Februari 2022

11 feb Hele dag

Studiedag, leerlingen vrij

14-25 feb Hele dag

Voorjaarsvakantie

Maart 2022

1-4 mrt Hele dag

Rapportgesprekken

7 mrt Hele dag

Rapportgesprekken

April 2022

7 apr 08:30 - 12:00

Sportdag Sporthal Zeeburg grp. 6

7 apr 13:00 - 15:30

Sportdag Sporthal Zeeburg grp 7

14 apr Hele dag

Studiedag, leerlingen vrij

15 apr Hele dag

Goede vrijdag

18 apr Hele dag

Tweede Paasdag

27 apr Hele dag

Koningsdag

Mei 2022

3 mei Hele dag

Suikerfeest

25 apr - 8 mei Hele dag

Meivakantie

8 mei Hele dag

Moederdag

26 mei Hele dag

Hemelvaartsdag

27 mei Hele dag

Lesvrije dag, leerlingen vrij

30-31 mei Hele dag

Sportdag grp. 8

30 mei - 2 juni Hele dag

Avondvierdaagse

Juni 2022

6 juni Hele dag

Tweede Pinksterdag

7 juni Hele dag

Lesvrije dag, leerlingen vrij

8 juni Hele dag

Studiedag, leerlingen vrij

19 juni Hele dag

Vaderdag

22 juni Hele dag

Sportdag grp. 1-2

29 juni Hele dag

Sportdag grp. 3, 4 en 5 Flevoparkbad

Juli 2022

6 juli Hele dag

Reserve sportdag grp. 1-2

9 juli Hele dag

Offerfeest

13 juli Hele dag

Reserve sportdag grp. 3, 4 en 5

15 juli - 28 aug Hele dag

Start zomervakantie