Communicatie met ouders

Betrokkenheid van ouders bij je kind en de school vinden we belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan de communicatie met ouders. Maak je je zorgen over je kind of heb je een vraag? Neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

We vinden het belangrijk om inzicht te geven in ons onderwijsaanbod, onze visie, de resultaten en wat er gebeurt in de school. Dit doen we op verschillende manieren:

Communicatie met de groepsleerkracht

In een apart hoofdstuk van onze schoolgids beschrijven we hoe de communicatie met de groepsleerkracht verloopt en hoe de gesprekkencyclus gepland is.

Informatiebijeenkomsten nieuwe ouders

We organiseren vijf keer per jaar kennismakingsochtenden en -avonden voor ouders wiens kind nieuw is op school en voor ouders die zich oriƫnteren. Tijdens die bijeenkomsten kun je de school bekijken en vragen stellen. Zie ook informatiemomenten De Achthoek.

Schriftelijke informatie

Eenmaal per twee weken komt er een nieuwsbrief uit. Daarmee informeren we ouders en kinderen over lopende zaken in de school en er staat altijd een agenda voor de komende twee weken in.

Website

Nieuwsbrieven, de kalender voor het gehele schooljaar, de schoolgids en achtergrondinformatie, staat op deze website. Hier plaatsen we ook informatie vanuit de OR, MR en de Grote Olifant.

Ouderavonden

De Ouderraad organiseert jaarlijks een informatieve avond voor ouders. Hierbij worden gastsprekers of externe workshopleiders uitgenodigd.

Inloopochtenden

Een aantal keer per schooljaar plannen we een inloopochtend. Deze inloopochtenden hebben een vast thema en geven ouders de gelegenheid om mee te denken en te praten over ontwikkelingen op De Achthoek. De data vermelden we in de nieuwsbrief.